Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


brave_new_world
Boektitels: B > - 701 t/m 800

Titel: Brave New World
Originele titel: Brave New World (1932)

Subtitel: -
Afwijkend titelblad: -
Officiële 1e publicatie:

Auteur:

Huxley, Aldous Leonard
Vertaling: ...
Omslag ontwerp: … | Omslag illustratie:
Binnenwerk illustratie(s): -

Uitgever (jaar): Wolters-Noordhoff bv, Groningen - Blackbirds (1996)
Redactie:
Druk: …e | Uitvoering:
Soort: Roman | Pagina's: 220
Genre: Science Fiction

ISBN: 90-01-54929-2 / 90-01-54927-6
Opmerkingen:
Ook als Soma-paradijs, Het


Strip als: -
Hoorspel als: - | Luisterboek als: -
Film als: Brave New World - (I) | TV Serie als: -


Korte inhoudsopgave:
De sciencefiction-roman beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond en gelukkig, oorlog en armoede kennen ze niet. In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.

In het jaar 632 na Ford wordt een groep eerstejaarsstudenten door de directeur van de instelling rondgeleid in de Londense Broed- en kweekcentrale. Hij legt de werking uit van de machines die baby's produceren. Eitjes worden op pijnloze wijze onttrokken aan het vrouwelijk lichaam en bevrucht in flessen, waarin speciale voedingsstoffen zijn opgenomen voor elk van de sociale klassen, van alfa plus tot epsilon min. Dankzij de revolutionaire uitvinding van Bokanovsky is het mogelijk om uit een enkel eitje tot 96 identieke mensen te produceren, uitstekend geschikt voor de hun toegemeten standaardtaken in de maatschappij. De massaproductie, zoals die in gang was gezet door de grote Ford, verzekert het materiële welzijn van iedereen. Geestelijke noden worden effectief bestreden door middel van soma, een drug die vergetelheid brengt. Individualiteit is uitgebannen. Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid is de norm.

De studenten zijn zeer onder de indruk van de heldere uiteenzetting van de directeur en de efficiëntie van de apparatuur en de medewerkers. Hun bewondering wordt nog groter als Mustapha Mond, een van de tien wereldbeheerders, zich bij hen voegt en hen confronteert met de walgelijke zeden en gebruiken in de oude wereld. Hij schuwt zelfs niet om taboewoorden als 'vader' en 'moeder' te gebruiken. Mond legt uit dat promiscuïteit een sociale noodzaak is, want ieder behoort aan ieder ander.


brave_new_world.txt · Laatst gewijzigd: 2019/11/21 13:59 door predikerEr zijn 7 bezoekers online